Πολιτική Απορρήτου

Ημερομηνία Τελευταίας Ενημέρωσης:20 Μαρτίου 2019

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1.1 Η εταιρεία με την επωνυμία «ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ INTERNATIONAL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ INTERNATIONAL A.E.B.E.» που εδρεύει επί της οδού Ασκληπιού αρ. 13, Κρυονέρι Αττικής, Τ.Κ. 14568 (εφεξής η «Εταιρεία» ή/και «εμείς») δεσμεύεται ότι θα προστατεύει και θα σέβεται το απόρρητό σας.

1.2 Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου (από κοινού με τους Όρους Χρήσης μας, την Πολιτική για τα Cookies και κάθε άλλο σχετικό έγγραφο που αναφέρεται σε αυτή) καθορίζει την βάση επί της οποίας θα υποβάλλουμε σε επεξεργασία τις προσωπικές πληροφορίες που μας παρέχετε ή τις οποίες συλλέγουμε από εσάς κατά την πλοήγηση και χρήση της ιστοσελίδας υπό www.Gerolymatos-international.com (εφεξής η «Ιστοσελίδα»), η οποία πραγματοποιείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο εθνικό και ευρωπαϊκό δίκαιο σχετικά με την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως ισχύει από καιρού εις καιρόν. Παρακαλείστε να μελετήσετε προσεκτικά τα κείμενα αυτά για να κατανοήσετε την προσέγγιση και τις πρακτικές μας ως προς τα προσωπικά σας δεδομένα και τον τρόπο με τον οποίο θα τα χειριζόμαστε.

1.3 Παρέχοντας τις προσωπικές σας πληροφορίες σε εμάς, δηλώνετε αφενός ότι αποδέχεσθε την παρούσα Πολιτική Απορρήτου και την Πολιτική για τα Cookies και ότι συγκατατίθεσθε στην συλλογή και επεξεργασία και κοινοποίηση των προσωπικών σας δεδομένων σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου και την Πολιτική για τα Cookies. Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, όπως περιγράφεται στην Παρούσα Πολιτική, βασίζεται στην συγκατάθεση που μας παρέχετε κάνοντας χρήση των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας μας.

 

2. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

2.1 Για τις ανάγκες της ισχύουσας νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων Υπεύθυνος Επεξεργασίας ορίζεται η Εταιρεία.

 

3. ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

3.1 Συλλέγουμε προσωπικές σας πληροφορίες όταν κάνετε χρήση της Ιστοσελίδας. Οι πληροφορίες που συλλέγουμε αφορούν πληροφορίες που οι ίδιοι μας παρέχετε, πληροφορίες που συλλέγουμε με αυτοματοποιημένες μεθόδους καθώς και πληροφορίες που είναι δημοσίως διαθέσιμες.

3.2 Συλλέγουμε πληροφορίες που μας παρέχετε, ως ακολούθως:

• Η Εταιρεία συλλέγει μέσω της Ιστοσελίδας προσωπικά δεδομένα των Χρηστών όπως αυτά καταχωρούνται στην Ιστοσελίδα από τους ίδιους για την αξιοποίηση υπηρεσιών της Ιστοσελίδας, τα οποία περιλαμβάνουν απλά (π.χ. όνομα, επώνυμο, τηλέφωνο, ταχυδρομική διεύθυνση, ηλεκτρονική διεύθυνση (email) και άλλα στοιχεία επικοινωνίας, ημερομηνία γέννησης), αλλά και ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα,
• λοιπές προσωπικές πληροφορίες που επιλέγετε να μας παρέχετε κατά την αλληλεπίδρασή ή/και επικοινωνία σας μαζί μας, όπως κατά την υποβολή σχολίων (testimonial) στην Ιστοσελίδα μας σχετικά με τα προϊόντα μας, τυχόν παραπόνων ή ερωτημάτων.

3.3 Συλλέγουμε πληροφορίες με αυτοματοποιημένες μεθόδους

(i) Ενδέχεται να χρησιμοποιούμε αυτοματοποιημένες τεχνολογίες για την συλλογή πληροφοριών από την φορητή συσκευή σας όταν χρησιμοποιείτε την Ιστοσελίδα μας.

(ii) Ενδέχεται να συλλέγουμε πληροφορίες για:

• την διεύθυνση διαδικτυακού πρωτοκόλλου σας (διεύθυνση ΙP)·
• το λειτουργικό σύστημα της φορητής συσκευής σας, εάν επισκέπτεσθε την Ιστοσελίδα μέσω φορητής συσκευής·
• μηνύματα προς εμάς ή για εμάς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης· και
• ενέργειες που αφορούν τον τρόπο που χρησιμοποιείτε την Ιστοσελίδα μας, όπως ενότητες που επισκέπτεσθε στην Ιστοσελίδα μας.

3.4 Συλλέγουμε πληροφορίες από λοιπές πηγές

Ενδέχεται να συλλέγουμε πληροφορίες που είναι δημοσίως προσβάσιμες όταν αλληλεπιδράτε με εμάς από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

 

4. ΠΩΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕ ΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ

4.1 Θα χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες που συλλέγουμε για:

4.1.1. να πλοηγηθείτε και να κάνετε χρήση των δυνατοτήτων της Ιστοσελίδας,

4.1.2. να εξατομικεύουμε την εμπειρία σας στην Ιστοσελίδα μας,

4.1.3. να διαχειριζόμαστε την επιχειρηματική μας δραστηριότητα, περιλαμβανομένης της ανάπτυξης νέων προϊόντων, της διεξαγωγής έρευνας πελατών και της αξιολόγησης της αποδοτικότητας των πωλήσεων, του μάρκετινγκ και της διαφημιστικής μας δραστηριότητας,

4.1.4. να διατηρούμε, διαχειριζόμαστε και να βελτιώνουμε τα προϊόντα μας, τις προωθητικές ενέργειες, την Ιστοσελίδα μας,

4.1.5. Να σας ειδοποιούμε σχετικά με τις αλλαγές επί της Ιστοσελίδας, όπως αλλαγές επί των ρυθμίσεων cookies,

4.1.6. Για να σας στέλνουμε, εφόσον συμφωνείτε, προωθητικό ενημερωτικό υλικό σχετικά με νέα, προϊόντα και δράσεις μας,

4.1.7. Για να έρθουμε σε επαφή μαζί σας σε περίπτωση υποβολής ερωτημάτων/αιτημάτων/παραπόνων που υποβάλλονται μέσω της φόρμας επικοινωνίας της Ιστοσελίδας,

4.1.8. Για να καταστήσουμε διαθέσιμο σε όλες της ιστοσελίδες που λειτουργούν από την Εταιρεία το περιεχόμενο των σχολίων (testimonial) σχετικά με τα προϊόντα μας που υποβάλετε μέσω της Ιστοσελίδας.

4.1.9. να συμμορφωνόμαστε με την κείμενη νομοθεσία.

 

5. ΜΕ ΠΟΙΟΥΣ ΜΟΙΡΑΖΟΜΑΣΤΕ ΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ

5.1 Δεν θα διαθέσουμε σε τρίτους τις προσωπικές σας πληροφορίες, κοινοποιούμε όμως τις πληροφορίες σας όμως μόνον με τον τρόπο που περιγράφεται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου.

5.2 Θα κοινοποιήσουμε τις πληροφορίες σας σε προμηθευτές που μας παρέχουν υπηρεσίες, όπως στο πλαίσιο της υποστήριξης της Ιστοσελίδας. Απαγορεύουμε στους εν λόγω προμηθευτές να κάνουν χρήση των ανωτέρω πληροφοριών ή να τις κοινοποιήσουν για οιονδήποτε άλλον σκοπό εκτός από την παροχή υπηρεσιών για λογαριασμό μας.

5.3 Ενδέχεται να αποφασίσουμε, για στρατηγικούς ή άλλους επιχειρηματικούς σκοπούς, την πώληση ή μεταβίβαση της επιχειρηματικής μας δραστηριότητας εν όλω ή εν μέρει. Στο πλαίσιο της εν λόγω πώλησης ή μεταβίβασης, ενδέχεται να διαβιβάσουμε πληροφορίες που έχουμε συλλέξει και αποθηκεύσει, περιλαμβανομένων των πληροφοριών σας, σε κάθε εμπλεκόμενο μέρος στην πώληση ή την μεταβίβαση.

5.4 Ενίοτε ενδέχεται να κοινοποιήσουμε πληροφορίες που δεν σας ταυτοποιούν με άμεσο τρόπο. Επί παραδείγματι, ενδέχεται να κοινοποιήσουμε ανώνυμα, συγκεντρωτικά στατιστικά στοιχεία για την από μέρους σας χρήση της Ιστοσελίδας.

5.5 Κατ’ εξαίρεση, η Εταιρεία μας δύναται να γνωστοποιεί τα προσωπικά σας στοιχεία σε τρίτους, μόνο εφόσον υφίσταται εκ του νόμου σχετική υποχρέωση προς αυτό ή υποχρεωθεί δυνάμει απόφασης/παραγγελίας δικαστικής, ρυθμιστικής ή άλλης αρμόδιας αρχής.

 

6. ΠΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΟΥΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

6.1 Οι προσωπικές πληροφορίες που συλλέγουμε από τους Χρήστες θα παραμένουν και θα αποθηκεύονται σε ασφαλή διακομιστή εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) και η Εταιρεία θα λαμβάνει όλα τα εύλογα μέτρα για την προστασία τους.

6.2 Ενδέχεται να κοινοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε άλλες εταιρείες του ομίλου καθώς και σε τρίτα πρόσωπα μη εγκαταστημένα σε χώρες εντός της Ε.Ε. Βασιζόμαστε σε τρίτα πρόσωπα/προμηθευτές για την παροχή υπηρεσιών και προϊόντων για λογαριασμό μας και είναι πιθανό να κοινοποιήσουμε σε αυτά τα τρίτα πρόσωπα προσωπικά σας δεδομένα (για παράδειγμα εταιρείες παροχής προγραμμάτων/λογισμικού, εξωτερικοί συνεργάτες κτλ.). Γενικά, οι πάροχοι υπηρεσιών μας είναι εκ της συμβάσεως υποχρεωμένοι να προστατεύουν τα προσωπικά σας δεδομένα και δεν μπορούν με κανέναν τρόπο να χρησιμοποιούν ή να διαβιβάζουν τα προσωπικά σας δεδομένα. Δεν θα επιτρέψουμε στα τρίτα αυτά πρόσωπα να χρησιμοποιήσουν ή να κοινοποιήσουν αυτές τις πληροφορίες για άλλον σκοπό πέραν του σκοπού παροχής υπηρεσιών για λογαριασμό μας.

6.3 Ανεξαρτήτως του σε ποια χώρα κοινοποιούνται τα προσωπικά σας δεδομένα, θα κοινοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο σε εκείνες τις περιπτώσεις όπου υφίσταται αυστηρή ανάγκη πρόσβασης των δεδομένων (need to know) και πάντα σύμφωνα με τους κατάλληλους μηχανισμούς προστασίας (π.χ. EU Standard Contractual Clauses). Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε ένα αντίγραφο των παραπάνω επικοινωνώντας μαζί μας στην διεύθυνση dpo@gerolymatos-int.com.

 

7. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

7.1 Δεσμευόμαστε ότι θα λαμβάνουμε κάθε ενδεδειγμένο μέτρο που έχει εκπονηθεί για την ασφαλή τήρηση των προσωπικών σας πληροφοριών. Οι τεχνικές, διοικητικές και υλικές μας διαδικασίες έχουν σχεδιαστεί για την προστασία των προσωπικών σας πληροφοριών από τυχαία, παράνομη ή μη εξουσιοδοτημένη απώλεια, πρόσβαση, αποκάλυψη, χρήση, τροποποίηση ή καταστροφή. Παρότι καταβάλλουμε προσπάθειες για την προστασία των πληροφοριακών μας συστημάτων, κανένας ιστότοπος, πληροφοριακό σύστημα ή διαβίβαση δεδομένων στο διαδίκτυο ή σε κάθε άλλο δημόσιο δίκτυο δεν μπορεί να είναι εγγυημένα 100% ασφαλή.

 

8. ΧΡΟΝΟΣ ΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

8.1 Τηρούμε τις πληροφορίες σας για όσον χρόνο απαιτείται για την εκπλήρωση των σκοπών που περιγράφονται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου (εκτός αν εκ του νόμου απαιτείται η τήρηση για μεγαλύτερη περίοδο).

 

9. ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ

9.1 Βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, έχετε το δικαίωμα πρόσβασης (δηλαδή, κατόπιν αιτήματός σας, αφενός να ενημερωθείτε για το κατά πόσο ή όχι τα προσωπικά σας δεδομένα υφίστανται επεξεργασία και αφετέρου να λάβετε περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία, ιδίως σχετικά με την πραγματοποιούμενη επεξεργασία, τις κατάλληλες εγγυήσεις δυνάμει των οποίων πραγματοποιούνται τυχόν διαβιβάσεις σε τρίτη χώρα ή διεθνή οργανισμό), το δικαίωμα να απαιτήσετε την διόρθωση τυχόν ανακριβών προσωπικών σας δεδομένων, το δικαίωμα διαγραφής, το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας, το δικαίωμα φορητότητας των δεδομένων καθώς και το δικαίωμα εναντίωσης της επεξεργασίας. Περαιτέρω, μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ανακαλέσετε την συγκατάθεσή σας, χωρίς ωστόσο να θιγεί η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση πριν από την ανάκλησή της. Έχετε τη δυνατότητα να ασκήσετε τα δικαιώματά σας ανωτέρω καθώς και να λάβετε περαιτέρω πληροφορίες επ’ αυτών επικοινωνώντας μαζί μας στην διεύθυνση dpo@gerolymatos-int.com.

9.2 Τέλος, έχετε το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην αρμόδια εποπτική αρχή εφόσον κρίνετε ότι η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων αντίκειται στην ισχύουσα νομοθεσία.

 

10. ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΣΕ ΛΟΙΠΟΥΣ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥΣ ΚΑΙ ΣΕ ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ

10.1 Η Ιστοσελίδα ενδέχεται να παρέχει συνδέσμους σε ιστοτόπους που διαχειριζόμαστε εμείς ή τρίτοι. Εάν επισκεφθείτε έναν από τους εν λόγω συνδεδεμένους ιστοτόπους, θα πρέπει να διαβάσετε την πολιτική απορρήτου του ιστοτόπου, τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης και τις λοιπές πολιτικές τους. Δεν ευθυνόμαστε για τις πολιτικές και τις πρακτικές τρίτων. Οι εν λόγω οργανισμοί χειρίζονται τις πληροφορίες που τους παρέχετε σύμφωνα με την πολιτική απορρήτου τους, τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης και λοιπές πολιτικές τους.

10.2 Ενδέχεται επίσης οι πάροχοι άλλων εφαρμογών, εργαλείων, γραφικών στοιχείων (widgets) και προσθηκών που διαθέτουμε στην Ιστοσελίδα μας, όπως τα πλήκτρα «Like» του Facebook, να χρησιμοποιούν επίσης αυτοματοποιημένες μεθόδους για τηn συλλογή πληροφοριών και τον τρόπο χρήσης των εν λόγω λειτουργιών. Οι εν λόγω οργανισμοί ενδέχεται να χρησιμοποιούν τις πληροφορίες σας σύμφωνα με τις δικές τους πολιτικές.

 

11. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΜΑΣ

11.1 Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία που αναγράφεται στην αρχή της πολιτικής. Ενδέχεται να τροποποιούμε την παρούσα Πολιτική Απορρήτου από καιρού εις καιρόν. Σε περίπτωση τροποποίησης, θα αναρτούμε εδώ την αναθεωρημένη έκδοση και θα μεταβάλλουμε την «ημερομηνία τελευταίας ενημέρωσης» (την ημερομηνία έναρξης ισχύος) στην αρχή της πολιτικής. Θα πρέπει να ελέγχετε την παρούσα τακτικά ώστε να ενημερώνεστε για την πιο πρόσφατη ενημερωμένη έκδοση της πολιτικής.

 

12. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

12.1 Εάν έχετε οποιαδήποτε ερώτημα σχετικά με την παρούσα Πολιτική ή εάν επιθυμείτε να ασκήσετε ένα από τα δικαιώματα που έχετε ως υποκείμενο των δεδομένων, μπορείτε να επικοινωνείτε με την Εταιρεία μέσω της διεύθυνσης dpo@gerolymatos-int.com.